Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xác định đường lối chính trị và tương lai đất nước

TTXVN

TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Moskva (Mát-xcơ-va), Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu Grigory Trofimchuk (G.Tơ-rô-phim-chúc) cho rằng 35 năm là một quãng thời gian đủ để đưa ra những đánh giá về kết quả thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Tiến hành đổi mới là quyết định mang tính lịch sử của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu Grigory Trofimchuk trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu Grigory Trofimchuk trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)

Nói về thành quả trên lĩnh vực đối ngoại mà nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mang lại cho Việt Nam, chuyên gia Grigory Trofimchuk khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong nhiều năm qua liên tục gia tăng. Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN) và hoạt động tích cực tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chính một phần nhờ sự năng động của Việt Nam mà người Nga biết nhiều hơn đến ASEAN. Hoạt động của Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được cộng đồng quốc tế quan tâm theo dõi. Việt Nam cũng đang có những đóng góp tích cực cho chương trình bảo đảm an ninh lương thực vốn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thế giới. 

Chuyên gia Nga nói: "Tôi nghĩ rằng trong bối cảnh uy tín gia tăng như thế này, giới chuyên gia và các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam nên nói nhiều hơn về những lợi thế của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bởi nhiều quốc gia cần những kinh nghiệm hay như vậy của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới đang bất ổn. Tôi nghĩ rằng các chuyên gia Nga cũng cần hoạt động tích cực hơn để tìm hiểu vì sao Việt Nam có thể đạt được hiệu quả cao như vậy. Chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau".

Tiến sĩ Evgeny Vlasov (E.Vla-xcốp), quyền Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế của Ðại học Tổng hợp liên bang Viễn Ðông (DVFU) cho rằng lịch sử Việt Nam gắn liền với cuộc đấu tranh không ngừng vì độc lập, tự do của đất nước, vì lợi ích của nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Theo Tiến sĩ Evgeny Vlasov, những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra cho đến nay vẫn mang tính thực tiễn cao. Các nhà lãnh đạo Việt Nam rất sáng suốt trong việc vận dụng kinh nghiệm điều hành đất nước sao cho thích ứng với thực tế hiện nay. Tiến sĩ Vlasov nói: "Năm 1986 bắt đầu chính sách đổi mới đất nước. Ðây là những cải cách rất nghiêm túc, ở giai đoạn đầu là cải cách kinh tế, bởi cần phải có một nền tảng kinh tế thật vững chắc để thực hiện đổi mới về chính trị".

Theo Tiến sĩ Vlasov, bài viết của Tổng Bí thư đúc kết kinh nghiệm phát triển đất nước trước đây và kinh nghiệm hiện tại, xác định đường lối chính trị và tương lai đất nước. Ðây là một tài liệu quan trọng mang tính định hướng trên cơ sở nền tảng là tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo Trường đại học Tổng hợp liên bang Viễn Ðông tin tưởng rằng Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII, trở thành một quốc gia phát triển và người dân có mức thu nhập cao.