Xã hội mà chúng ta cần là xã hội vì sự phát triển thực sự của con người

KUSUM JAIN - Tổng Thư ký Ủy ban đoàn kết Ấn - Việt bang Tây Bengal, Ấn Độ

KUSUM JAIN - Tổng Thư ký Ủy ban đoàn kết Ấn - Việt bang Tây Bengal, Ấn Độ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định một xã hội mà chúng ta cần là xã hội mà sự phát triển thực sự vì con người, với lòng nhân ái, đoàn kết, sự hiểu biết và tương trợ lẫn nhau hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn.

Khám sàng lọc sức khỏe trước khi tiêm vaccine cho người dân tại điểm tiêm chủng phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Khám sàng lọc sức khỏe trước khi tiêm vaccine cho người dân tại điểm tiêm chủng phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm rất kịp thời, giúp xóa tan những quan niệm sai lầm và hoang mang trong nhân dân.

Bài viết đã đề cập một cách rõ ràng và tự tin về những thách thức to lớn đối với sự tồn tại của nhân loại và cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và hệ sinh thái đang diễn ra do chủ nghĩa tư bản tạo ra. Đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ ra rất đúng đắn những mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản là mặc dù có các chế độ phúc lợi xã hội đáng kể và có tiến bộ về khoa học kỹ thuật nhưng không thể giải quyết được các vấn đề mà đa số tầng lớp lao động, những người là nạn nhân chính của đại dịch hiện nay đang phải đối mặt. Tình hình rất nghiệt ngã khi tài nguyên ngày càng cạn kiệt, môi trường xuống cấp, phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, phát triển thiếu bền vững. Đồng chí đã chia sẻ suy nghĩ của các nhà khoa học rằng các cuộc khủng hoảng hiện nay không thể được giải quyết triệt để trong khuôn khổ của một chế độ tư bản chủ nghĩa.

Trong một bối cảnh như vậy, đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định một xã hội mà chúng ta cần là xã hội mà sự phát triển thực sự vì con người, với lòng nhân ái, đoàn kết, sự hiểu biết và tương trợ lẫn nhau hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn. Để thực hiện tầm nhìn này, cách đây 35 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển hơn nữa khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội trong mọi giai đoạn, mọi chính sách và quá trình phát triển. Về mặt lý thuyết, chủ nghĩa xã hội dựa trên chủ nghĩa Mác - Lê-nin và về mặt thực tiễn, tiến hành công cuộc đổi mới và liên tục thực hiện các ý tưởng và chiến lược đổi mới sáng tạo để tiếp nối di sản của nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà lãnh tụ huyền thoại Hồ Chí Minh.

Chúng tôi, với trọng trách tiếp nối di sản của ông Geetesh Sharma - cố Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn - Việt, xin trân trọng bày tỏ sự đồng tình cao đối với bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và về sự am hiểu thực chất của đồng chí Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội. Từ tận đáy lòng, chúng tôi chân thành mong muốn đồng chí tiếp tục lãnh đạo Việt Nam tiến lên trên con đường chủ nghĩa xã hội. Bài viết của đồng chí rất phù hợp và gợi lên nhiều suy nghĩ đối với chúng tôi.