Lan tỏa niềm tin vào con đường lên chủ nghĩa xã hội

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tác phẩm quan trọng và kịp thời, trả lời một cách cụ thể và chặt chẽ nhiều câu hỏi hiện nay về tương lai của chủ nghĩa xã hội (CNXH), chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cũng như phong trào cộng sản trên thế giới.

Tiến sĩ Piotr Tsvetov.
Tiến sĩ Piotr Tsvetov.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga - Việt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Piotr Tsvetov, thuộc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao Nga) nhấn mạnh:

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tác phẩm quan trọng và kịp thời, trả lời một cách cụ thể và chặt chẽ nhiều câu hỏi hiện nay về tương lai của chủ nghĩa xã hội (CNXH), chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cũng như phong trào cộng sản trên thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Piotr Tsvetov khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra định nghĩa rõ ràng về CNXH, về bức tranh CNXH mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng; nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư chỉ ra sự khác nhau giữa dân chủ ở Việt Nam và các nước phương Tây, phân tích rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản. Ông Piotr Tsvetov chia sẻ nhận định của Tổng Bí thư cho rằng, ở các nước tư bản, sự rêu rao bình đẳng về quyền, nhưng không đi kèm bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó, đã dẫn đến dân chủ chỉ là hình thức, trống rỗng và không thực chất.

Theo chuyên gia Nga, bài viết của Tổng Bí thư khẳng định sự trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vốn được vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tổng Bí thư đã làm rõ định nghĩa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp người đọc hình dung cụ thể về nền kinh tế Việt Nam hiện đại. Bài viết lan tỏa tới người đọc niềm tin vào triển vọng phát triển thuận lợi của Việt Nam và những nước lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa.

Phó Giáo sư Nga, Tiến sĩ Piotr Tsvetov nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra minh chứng, giải thích cho thành công của Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập. Theo ông, ai từng đến Việt Nam vào những năm 80 của thế kỷ trước sẽ không khỏi bất ngờ khi trở lại, thăm những thành phố hiện đại bên bờ biển. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn đúng thời điểm để đổi mới, mang lại sự phát triển đáng kinh ngạc, nâng cao vị thế quốc gia. Việt Nam là đất nước mà mọi người đều muốn hợp tác.

Thanh Thể