Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa cao đẹp

THANH THỂ (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga)

THANH THỂ (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, Tiến sĩ Khoa học, Giáo sư Andrey Vassoevich, Viện trưởng Viện Ðông phương học thuộc Trường đại học sư phạm quốc gia A.I. Herzen (LB Nga) khẳng định, bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng. Tác phẩm khẳng định, nhân dân Việt Nam kiên định với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Khoa học, Giáo sư Andrey Vassoevich. (Ảnh: TTXVN)
Tiến sĩ Khoa học, Giáo sư Andrey Vassoevich. (Ảnh: TTXVN)

Giáo sư Andrey Vassoevich nhấn mạnh, xây dựng một xã hội dựa trên lý tưởng về công bằng xã hội như quan điểm được nêu trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là việc không hề dễ dàng. Thế kỷ XX, nhiều dân tộc trong khối Á - Âu xây dựng chủ nghĩa xã hội và đối mặt không ít khó khăn, nên từ bỏ lý tưởng phát triển xã hội. Nhân dân Việt Nam anh hùng với truyền thống lịch sử dân tộc, được Liên Xô (trước đây) và các nước xã hội chủ nghĩa khác ủng hộ đã vượt qua mọi khó khăn chiến thắng thực dân, đế quốc giành lại độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Ðó là một trong những lý do người Việt Nam có quyền tập trung, đoàn kết, nỗ lực thực hiện những lý tưởng xã hội cao đẹp.

Giáo sư Andrey Vassoevich đánh giá cao quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong bài viết về sự cần thiết xây dựng một xã hội mà sự phát triển thật sự vì con người. Theo chuyên gia Nga, quan điểm của Tổng Bí thư về phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội là ý tưởng gần gũi không chỉ với hàng triệu người Việt Nam, mà còn với đông đảo người dân trên thế giới.

Giáo sư Andrey Vassoevich cũng nhận định, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một hình ảnh sinh động, dễ hiểu đối với hàng tỷ người trên thế giới, khi nêu rõ trong bài viết rằng, chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, hướng đến các giá trị tiến bộ, nhân văn chứ không phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé".

Giáo sư Andrey Vassoevich đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những thập niên qua, đồng thời bày tỏ khâm phục về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong cuộc chiến chống Covid-19. Ðảng Cộng sản Việt Nam ngay từ đầu đã đánh giá đúng những rủi ro liên quan Covid-19 và mau chóng triển khai các biện pháp đối phó cần thiết, cũng như tận dụng những kinh nghiệm về kêu gọi, vận động toàn dân.

Cũng theo Giáo sư Andrey Vassoevich, Ðảng Cộng sản Việt Nam trung thành với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lựa chọn một con đường phát triển đất nước được nhiều quốc gia khác quan tâm. Chính bởi vậy, Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với toàn thế giới và sẽ phát triển lớn mạnh trong những năm tới. Chuyên gia Nga cũng kỳ vọng, quan hệ Việt Nam - LB Nga sẽ ngày càng bền chặt.