Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Bao hàm những giá trị xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh

TTXVN

TTXVN

Ông Denis Rondepierre, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp đã bày tỏ chia sẻ với quan điểm được đề cập trong bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông D.Rondepierre đánh giá đây là bài viết có hàm lượng nội dung rất phong phú và có nhiều điểm tương đồng với Đảng Cộng sản Pháp trong cách phân tích, nhìn nhận vấn đề.

Ông Denis Rondepierre, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp.
Ông Denis Rondepierre, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp.

Những phân tích trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ông Denis Rondepierre nhận định bao hàm những giá trị xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh - một trong những thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Theo ông, Đảng Cộng sản Pháp hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hệ thống tư bản hiện đại và các cuộc khủng hoảng của nó.

Điều này đã được Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel nêu rõ rằng, suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra đã khoét sâu thêm tình trạng bất bình đẳng xã hội và làm nổi bật khiếm khuyết của hệ thống tư bản, cả trong cách tổ chức đời sống kinh tế cũng như trong dịch vụ công. Những tầng lớp dân cư nghèo nhất là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ các chính sách tự do mới này.

Ông Denis Rondepierre đã nêu bật quan điểm tương đồng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp về việc lựa chọn các mô hình phát triển bảo đảm lợi ích cho tất cả mọi người, giải phóng xã hội và con người, theo đó xã hội cần phát triển để phục vụ con người. Phát triển kinh tế chân chính phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Theo ông, các nước cần nhìn nhận lại các mối quan hệ quốc tế và toàn cầu hóa theo hướng này. Đó là các mối quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện chứ không phải là sự cạnh tranh giữa các dân tộc.

Ông nêu rõ: “Chúng ta đang ở trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau và con đường dẫn đến sự tiến bộ chỉ có thể là đi cùng nhau. Sẽ không có quốc gia nào có thể thành công nếu làm điều đó một mình. Chúng ta cần có sự đối thoại, triển khai các dự án chung mà các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc và các cơ quan của tổ chức này có thể thực hiện được”.

Đánh giá về công cuộc Đổi mới và thành quả của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, ông Denis Rondepierre khẳng định, những tiến bộ đạt được trong 35 năm đổi mới của Việt Nam đã cho thấy sự lựa chọn đi theo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội gắn với thực tế đất nước là cách tiếp cận đúng đắn. Từ một nước thiếu lương thực triền miên, Việt Nam giờ đây không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn là nước xuất khẩu gạo và nông sản. Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. 

Ông Denis Rondepierre cho rằng, những thành quả trên có được là do Đảng Cộng sản Việt Nam đã huy động các nguồn lực vô cùng to lớn của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin để tìm ra con đường phát triển và hiện đại hóa phù hợp thực tiễn đất nước. Việc đưa ra khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước đột phá về lý luận và sáng tạo. Ông Rondepierre cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tất cả các lực lượng tiến bộ trên thế giới cần tăng cường hợp tác quốc tế để cùng giải quyết những khó khăn, thách thức.