Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến người dân

TTXVN

TTXVN

Trả lời phỏng vấn TTXVN, các học giả Canada đã đánh giá cao những tư tưởng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội. (Ảnh minh họa/tuyengiao.vn)
Phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội. (Ảnh minh họa/tuyengiao.vn)

Theo đó, bài viết đã nêu một số vấn đề có nội hàm rộng lớn, phong phú trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn. Giáo sư Julie Nguyễn, Chủ tịch Hội các sáng kiến Canada - ASEAN thuộc Ðại học York cho rằng, bài viết đã cho thấy cái tâm của người lãnh đạo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ðây là yếu tố quyết định sự ủng hộ của người dân đối với Ðảng. Theo Giáo sư Julie Nguyễn, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là con đường đúng đắn để nhà lãnh đạo thực hiện được mục tiêu vì nhân dân: tạo nên nguồn lực kinh tế để ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo sư Julie Nguyễn bày tỏ tâm đắc với ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội. Bà cho rằng, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa đặc biệt trong vấn đề phát triển con người và phát triển nhân lực để xây dựng đất nước, là đường hướng mang tính chiến lược đối với tương lai của đất nước và hạnh phúc của người dân. Giáo sư Julie Nguyễn cũng nhấn mạnh thời điểm bài viết được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố đúng dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm ôn lại và thấm nhuần những tư tưởng căn bản của Người về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Một điểm nhấn trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các học giả Canada quan tâm là vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Về nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, các học giả cho rằng Việt Nam nhận thức được những thách thức, rủi ro khi nỗ lực để đạt được tiến bộ về kinh tế và xã hội cho người dân.