Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết có nội dung mang tính khoa học sâu sắc

NGUYỄN HIỆP - Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia

NGUYỄN HIỆP - Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, ông Uch Leang, cán bộ Khoa Nghiên cứu châu Á và châu Phi, Học viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" nhấn mạnh, đây là bài viết có nội dung mang tính khoa học sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa trên nhiều phương diện.

Chuyên gia châu Á của Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, ông Uch Leang. Ảnh: VOV
Chuyên gia châu Á của Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, ông Uch Leang. Ảnh: VOV

Qua đó, có thể thấy Việt Nam kiên trì xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), dựa trên một hệ thống chính trị thuộc về nhân dân, do dân và phục vụ lợi ích của người dân.

Theo nhà nghiên cứu Uch Leang, những thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua là do Đảng lãnh đạo, từng bước hoàn thiện đường lối, vận dụng sáng tạo quy luật khách quan phù hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam. CNXH Việt Nam đang hướng tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đánh giá về sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Việt Nam trong thời gian qua, ông Uch Leang ấn tượng đặc biệt về những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực trong công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, từ năm 1986 đến nay. Từ một nước nghèo, ngày nay Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, nông sản và thu hút đầu tư nước ngoài; giữ vững ổn định đất nước, duy trì đà phát triển trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 tác động nặng nề lên toàn cầu.

Về nội dung thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế được nêu trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà nghiên cứu Campuchia khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam có quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với các nước trong khu vực và thế giới, trong đó có nước láng giềng Campuchia. Theo ông, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, hai nước láng giềng luôn dành cho nhau sự giúp đỡ quý báu mang tính lịch sử.

Chuyên gia nghiên cứu các vấn đề Á - Phi nêu rõ, khi dịch Covid-19 bùng phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới, Việt Nam và Campuchia vẫn duy trì quan hệ hợp tác khăng khít. "Việc qua lại biên giới của người dân có lúc phải hạn chế để chống dịch, nhưng việc vận chuyển lương thực và hàng hóa giữa hai nước luôn thông suốt để kịp thời phục vụ đời sống của nhân dân", ông Uch Leang khẳng định.

Qua nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng những liên hệ thực tế, ông Uch Leang bày tỏ tin tưởng, quan hệ giữa hai đất nước Campuchia và Việt Nam ngày càng phát triển toàn diện theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".